اعضای مؤسس


ابولفضل حکمت

دکتر علی فراهانی

دکتر علی فراهانی

مهندس رضا فراهانی

غلامرضا جعفری کیا

علی امیرآبادی فراهانی

علی امیرآبادی فراهانی

احمد عرفانیان

مهندس داود ظهیری

مهندس علی پاک نژاد

حمیدرضا کیانی فر

مهندس رضا غنجی فشکی