انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید


به منظور بهبود عملکرد انجمن تلاشگران فراهان این قسمت برای شنیدن انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان فراهم گردیده است تا نظرات سازنده ی خود را با ما در میان گذارید.