آدرس دفتر: شهرستان فراهان(فرمهین)میدان قائم مقام ، جنب داروخانه، فرمهین ، طبقه دوم لوازم التحریر فروشی دانش

کد پستی: ۳۹۵۳۱۱۶۱۱۸

پیامک: ۰۹۳۷۹۲۰۲۰۲۱ آقای رضا فراهانی

پیامک: ۰۹۱۸۳۶۴۳۸۶۷ آقای احمد عرفانیان

دورنگار: ۰۸۶۳۳۷۲۲۶۹۰

ایمیل: info@talashgranfarahan.ir