صدقات، زکات فطریه، کفاره روزه، خیریه و خیرات

شما عزیزان می توانید جهت پرداخت صدقات، زکات فطریه، کفاره روزه، خیریه و خیرات پرداخت های خود را به صورت نقدی به شماره کارت (متعاقبا اعلام خواهد شد) واریز کنید و یا با استفاده از فرم روبرو به صورت اینترنتی این کار را انجام دهید.

(تا زمان اعلام شماره کارت لطفا از فرم پرداخت اینترنتی استفاده کنید.)،