عضویت

  • قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • اینجانب با اطلاع از ضوابط انجمن، تعهد می نمایم ضمن رعایت موازین قانونی و شرعی تمام تلاش خود را جهت به ثمر رساندن اهداف انجمن در راستای اعتلای شهرستان فراهان به صورت افتخاری، انجام داده و به چهارچوب اساسنامه ی انجمن پایبند باشم.