جلسه بررسی و ایجاد کار گروه های جشنواره طبخ آبزیان

به گزارش روابط عمومی انجمن تلاشگران فراهان جلسه بررسی و ایجاد کار گروه های جشنواره طبخ آبزیان که در آذر ماه امسال در فراهان برپا خواهد گردید در محل دفتر ریاست محترم جهاد کشاورزی فراهان آقای مهندس فرهادی برگزار گردید. در این جلسه که نماینده فرمانداری، شورای شهر، و دیگر ادارات شهرستان فراهان حضور داشتند، […]