ایجاد غرفه شرکت فیدار کوروش فراهان در همایش ملی ماهیان زینتی کشور

ایجاد غرفه شرکت فیدار کوروش فراهان در همایش ملی ماهیان زینتی کشور

به گزارش روابط عمومی انجمن تلاشگران فراهان غرفه شرکت دانش بنیان فیدار کوروش فراهان در دومین همایش ملی ماهیان زینتی کشور در محلات برپا و جهت بازدید کنندگان و ارائه محصولات افتتاح شد.

بازدید استاندار مرکزی و معاون وزیر  از غرفه شرکت دانش بنیان فیدار کوروش فراهان

بازدید استاندار مرکزی و معاون وزیر از غرفه شرکت دانش بنیان فیدار کوروش فراهان

به گزارش روابط عمومی انجمن تلاشگران فراهان در دومین همایش ملی ماهیان زینتی کشور در محلات آقای آقازاده استاندار مرکزی و دکتر صالحی معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران از غرفه شرکت دانش بنیان فیدار کوروش فراهان  بازدید نمودند.

روستای آب گازدار (تلخاب)

روستای آب گازدار (تلخاب)

به گزارش روابط عمومی انجمن تلاشگران فراهان ظهر است که به تلخاب می‌رسیم. روستا را آرامشی عجیب فراگرفته که هر چند دقیقه یکبار با عبورموتورسیکلت‌ها که ظاهرا در این منطقه وسیله نقلیه محبوبی به‌شمار می‌آید، برهم می‌خورد… حدود ظهر است که به تلخاب می‌رسیم. روستا را آرامشی عجیب فراگرفته که هر چند دقیقه یکبار با […]

افتتاح مرکز تحقیقات زالو، جلبک و فرآورده های آنها در شهرستان فراهان

افتتاح مرکز تحقیقات زالو، جلبک و فرآورده های آنها در شهرستان فراهان

به گزارش روابط عمومی انجمن تلاشگران فراهان مرکز تحقیقات زالو، جلبک و فرآورده های آنها در شهرستان فراهان با حضور استاندار محترم و هیئت همراه بعنوان اولین تاسیس مرکزی پژوهشی دانش بنیان زالو و جلبک توسط آقای دکتر فراهانی افتتاح گردید.

رونمایی از اولین  راکتور آزمایشی  بیومس، ساخت متخصصان فراهان

رونمایی از اولین راکتور آزمایشی بیومس، ساخت متخصصان فراهان

به گزارش روابط عمومی انجمن تلاشگران فراهان رونمایی از اولین راکتور آزمایشی بیومس، ساخته شده توسط شرکت فیدار کوروش فراهان (مهندس محمدرضا برزابادی فراهانی)توسط استاندار استان مرکری در مرکز رشد دانشگاه پیام نور فراهان افتتاح گردید.