روستای کسرآصف (کسراصف)

روستای کسرآصف (کسراصف)

به گزارش روابط عمومی انجمن تلاشگران فراهان   روستای کسراسف روستای که درفاصله کوتاهی با روستا های فردقان گورچان و چوگان قرار دارد در تاریخ قم نیز از این روستا نام برده شده است ولی اشتبا هی آنرا کسر آصف می نویسند ودر عین حال آنرا به غلط آصف کوتاه قدو یا کمی و پایینی […]

افتتاحیه مرکز اقتصاد مقاومتی فراسبز

افتتاحیه مرکز اقتصاد مقاومتی فراسبز

به گزارش روابط عمومی انجمن تلاشگران فراهان  

حضور مسئولین فراهان در کنار هنرمندان

حضور مسئولین فراهان در کنار هنرمندان

به گزارش روابط عمومی انجمن تلاشگران فراهان سجادی فرماندار فراهان و چاقری رئیس شورای اسلامی بخش خنجین در کنار خانم دکتر منیژه حکمت فراهانی از هنرمندان موفق کشور در سومین نمایشگاه توانمندی روستائیان و عشایر کشور حضور پیدا کردند.

حضور  هنرمندان عرصه سینما و تلویزیون در شهرستان فراهان

حضور هنرمندان عرصه سینما و تلویزیون در شهرستان فراهان

به گزارش روابط عمومی انجمن تلاشگران فراهان منیژه حکمت از هنرمندان عرصه سینما و تلویزیون و برخی از بانوان شهرستان فراهان در غرفه سومین‌نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر در تهران حضور پیدا کردند.

حضور مدیرعامل انجمن  در نمایشگاه بین المللی توانمندیهای عشایری وروستایی کشور

حضور مدیرعامل انجمن در نمایشگاه بین المللی توانمندیهای عشایری وروستایی کشور

به گزارش روابط عمومی انجمن تلاشگران فراهان مدیرعامل انجمن تلاشگران امروز باحضور در نمایشگاه بین المللی از غرفه های توانمندیهای عشایری وروستایی کشور بازدید کرد واز غرفه شرکت دانش بنیان فیدل کورش فراهان بازدید وضمن خداقوت به مسئولین شرکت در جریان روند کارهای شرکت قرار گرفت وپس از آن در غرفه شهرستان فراهان باتفاق آقایان […]