استقبال از شهدای گمنام

به گزارش روابط عمومی انجمن تلاشگران فراهان در روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۰۹ساعت ۱۶:۳۰ اعضای انجمن تلاشگران فراهان و اهالی روستای برزاباد استقبال بی نظیر و پر شوری را از شهدای گمنام به نمایش گذاشتند .