حضور مسئولین فراهان در کنار هنرمندان

حضور مسئولین فراهان در کنار هنرمندان

به گزارش روابط عمومی انجمن تلاشگران فراهان سجادی فرماندار فراهان و چاقری رئیس شورای اسلامی بخش خنجین در کنار خانم دکتر منیژه حکمت فراهانی از هنرمندان موفق کشور در سومین نمایشگاه توانمندی روستائیان و عشایر کشور حضور پیدا کردند.

حضور  هنرمندان عرصه سینما و تلویزیون در شهرستان فراهان

حضور هنرمندان عرصه سینما و تلویزیون در شهرستان فراهان

به گزارش روابط عمومی انجمن تلاشگران فراهان منیژه حکمت از هنرمندان عرصه سینما و تلویزیون و برخی از بانوان شهرستان فراهان در غرفه سومین‌نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر در تهران حضور پیدا کردند.