اهدایی کمکهای خیر فراهانی به مناطق سیل زده آق قلا و گمیشان

فراهان مهد اندیشه های آسمانی و زادگاه مردان بزرگی در طول تاریخ بشر بوده، که انکار ناپذیر است. کسانیکه منطبق بر اصول انسانی و الهی در مسیر عدالت و آزادی، با آزادگی بی بدیلی محدودیتهای زمان خویش را در نوردیده اند و آثاری ماندگار در دل زمان خلق کرده اند . البته افرادی در فراهان […]