اولین همایش فرش دستباف استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی انجمن تلاشگران فراهان اولین همایش فرش دستباف استان مرکزی ۶ آذرماه در استانداری استان مرکزی برگزار می شود. در این همایش که با حضور پیشکسوتان، متخصصین و فعالین صنعت فرش دستباف استان و کشور برگزار می شود، ظرفیت ها، فرصت ها و ویژگی های فرش دستباف استان مرکزی مطرح خواهد شد. […]