قصه پرغصه بی رونقی فرش دستباف مرکزی

روزگاری استان مرکزی یکی از قطب های تولید فرش دستباف کشور بود که مشتریان جهانی برای آن سر و دست می شکستند، اما امروز همچون بیماری در حال احتضار، می رود که به دست فراموشی سپرده شود. خبرگزاری مهر- گروه استان ها: پشت دار قالی می نشیند و با رنگ های طبیعی تصویری از عشق […]