آشنایی با آداب و رسوم مردم شهرهای فرمهین، خنجین و تلخاب در شب یلدا

یلدا در شهر فرمهین مردم شهر فرمهین در این شب دور هم جمع می شوند ، و ضمن انجام صله ارحام ، از خداوند طلب برکت می کنند.  شب یلدا که در میان مردم خون گرم فراهان ، آیین‌ها و سنت‌های مخصوص خود را دارد ، مردم فرمهین در شب چله در یک منزل جمع می […]