روند مبارزه با کرونا در شهرستان فراهان

استاندار مرکزی در جریان بازدید از روند مبارزه با کرونا درفراهان گفت: شهرستان فراهان در کنترل بیماری کرونا خیلی موفق بوده است. به نقل از انجمن تلاشگران فراهان سید علی آقازاده استاندار مرکزی درجریان بازدید از روند مبارزه با بیماری کرونا دراین شهرستان در گفتگو با خبرنگار گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوان از اراک، گفت: […]