جهاد ادامه دارد…

توزیع ماسک بهداشتی امروز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۱/۳۱ در روستاهای شتریه؛گازران؛حسین آباد، جلال آباد,علی آباد و خلت آباد با همکاری برادران جهادی بسیج سازندگی و انجمن تلاشگران فراهان.