آبشار مهربانی

با سلام آبشار مهربانیتعداد ۶خانوار تحت پوشش کانون خیریه انجمن تلاشگران فراهان ماهیانه مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ریال توسط خیر نیک نام فراهانی به حساب سرپرستان خانوار آنها واریز میگردد.از خیر بزرگوار جناب مهندس محمدرضا فراهانی که با مجموعه انجمن تلاشگران فراهان همکاری میکنند بی نهایت سپاسگذاریم.@talashgranfarahan