زکات فطره و کفارات

سلام دوستان بزرگوار،همراهان انجمنیطاعات وعبادات شماموردقبول حق تعالیپیشاپیش عیدسعیدفطر،،عیداثبات بندگی  مبارکهمانگونه که مستحضرهستیدیکی ازاعمال مهم وواجب بعدازرویت هلال ماه شوال وآغازعیدسعیدفطرپرداخت ویاحداقل پیش بینی وکنارگذاشتن زکات فطره وکفاره روزه غیرعمدوروزه عمداستکه براساس نظر مراجع۱زکاه فطره برای هرنفرحداقل۶۰هزارتومان خواهدبود ۲کفاره روزه غیرعمد۱۲هزارتومان برای هرروزکه یک ماه رمضان براساس۲۹روز۳۴۸۰۰۰هزارتومان۳_کفاره روزه عمد((روزه نگرفتن بدون عذرشرعی))برای هرروز۷۲۰۰۰۰هزارتومانمیباشدکانون خیریه انجمن  […]

۸ پرونده تخلف در طرح نظارت بر اصناف فراهان برای متخلفین تشکیل شد

رئیس اتاق اصناف فراهان: ۸ پرونده تخلف در طرح نظارت بر اصناف فراهان برای متخلفین تشکیل شد رئیس اتاق اصناف فراهان گفت: در گشت‌های مشترک بازرسی از واحدهای صنفی در ماه مبارک رمضان هشت پرونده متخلف صنفی اعم از گران‌فروشی، عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور جهت اعمال قانون تنظیم شد. به گزارش دیار آفتاب؛ وبه […]

ثبت ۹۰۰ اثر تاریخی استان مرکزی در فهرست آثار ملی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی از ثبت ۹۰۰ اثر تاریخی استان در فهرست آثار ملی خبر داد به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ وبه نقل از انجمن تلاشگران فراهان مرزبان می گوید: تاکنون از دو هزار اثر قابل ثبت در فهرست آثار ملی بیش از ۹۰۰ اثر شامل محوطه‌های تاریخی، بناها، تپه […]