در کدام یک از موارد زیر شرکت می کنید؟

  • هر دو (۴۰%, ۱۷ رای)
  • هیچکدام (۲۹%, ۱۲ رای)
  • همایش ها (۲۱%, ۹ رای)
  • کلاس ها (۱۰%, ۴ رای)

مجموع رای دهندگان: ۴۲

تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۴۱ بعد از ظهر
تاریخ پایان: بدون پایان