در کدام یک از موارد زیر شرکت می کنید؟

  • هر دو (۴۰%, ۱۸ رای)
  • هیچکدام (۲۹%, ۱۳ رای)
  • همایش ها (۲۰%, ۹ رای)
  • کلاس ها (۱۱%, ۵ رای)

مجموع رای دهندگان: ۴۵

تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۴۱ بعد از ظهر
تاریخ پایان: بدون پایان