در کدام یک از موارد زیر شرکت می کنید؟

  • هر دو (۴۷%, ۱۶ رای)
  • هیچکدام (۲۴%, ۸ رای)
  • همایش ها (۱۸%, ۶ رای)
  • کلاس ها (۱۱%, ۴ رای)

مجموع رای دهندگان: ۳۴

تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۴۱ بعد از ظهر
تاریخ پایان: بدون پایان