در کدام یک از موارد زیر شرکت می کنید؟

  • هر دو (۵۶%, ۱۰ رای)
  • همایش ها (۱۷%, ۳ رای)
  • کلاس ها (۱۷%, ۳ رای)
  • هیچکدام (۱۰%, ۲ رای)

مجموع رای دهندگان: ۱۸

تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۱۱ بعد از ظهر
تاریخ پایان: بدون پایان