در کدام یک از موارد زیر شرکت می کنید؟

  • هر دو (۵۰%, ۱۳ رای)
  • هیچکدام (۱۹%, ۵ رای)
  • همایش ها (۱۵%, ۴ رای)
  • کلاس ها (۱۶%, ۴ رای)

مجموع رای دهندگان: ۲۶

تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۴۱ بعد از ظهر
تاریخ پایان: بدون پایان